اینم یه عالم مپ     در دوقسمت                                                                              

دانلود   1

دانلود   2        

نظرررررررررررررررررررررر

ترینر هر بازی که میخواین در قسمت نظرات بنویسید